Search
Milwaukee Islamic Dawah Center (MIDC)

5135 N Teutonia Ave.

Milwaukee, WI 53209

P: 414-462-1998

E: milwdawacenter@gmail.com

© Milwaukee Islamic Dawah Center

  • Grey Instagram Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Facebook Social Icon